<-- Volver

Fortmix W2

Morter industrial per a revocs/enlluits, premesclat en sec a base d’àrids seleccionats, ciment portland, cal i additius químics per a millorar les seves propietats. Categoria GP-CSIV-W2