<-- Volver

Biomix Revoc

Morter per revoc/arrebossat d'ús corrent (GP) a base de calç hidràulica natural NHL, sense addició de ciment pòrtland. Els principals avantatges són: gran transpirabilitat, bona resistència, elasticitat i plasticitat, així com característiques higroscòpiques i fungicides naturals. Recomanable per bio-construcció, rehabilitació i obra nova.