<-- Volver

Aïllamix W2

Morter adhesiu per a la fixació de panells de llana mineral de baixa densitat. Transpirable i impermeable a l'aigua de pluja. Junt amb plaques de llana mineral, tant de fibra de vidre com de llana de roca, s'aconsegueix un aïllament tant tèrmic com acústic. Pre-mesclat en sec amb àrids seleccionats; ciment gris, calç i additius químics per millorar-ne les propietats. Categoria GP-CSII-W2