<-- Volver

Hormigón Fresco

La Asociación Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) va iniciar l'any 2011 el Pla "Compromís per la Sostenibilitat", distintiu Hormigón Expert, consistent en establir una sèrie de requisits a seguir per totes les empreses associades, amb el propòsit d'obtenir l'excelència en la fabricaió de formigó preparat. El pla, tutelat per l'Associació, sota la supervisió rigurosa dels seus inspectors, es basa en tres pilars: màxima seguretat i protecció del medi ambient. Màxima qualitat

  • Fidel compliment dels requisits de l'instrucció EHE08
  • Control exhaustiu:
  • Equips de fabricació i transport
  • Emmagatzematge, anàlisi i procedencia de les materies primes
  • Instruccions de fabricació, tales de dosificació
  • Control de qualitat del procés de fabricació
  • Tarat de bascules, equipament del laboratori i calibració de la premsa d'assaig de provetes