<-- Volver

Biomix Muro

En base calç natural NHL, sense addició de ciment pòrtland. Els principals avantatges són: gran transpirabilitat, bona resistència, elasticitat i plasticitat, així com característiques higroscòpiques i fungicides naturals. Recomanable per bio-construcció, rehabilitació i obra nova.